Technische Universität Chemnitz

Technische Universität Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz
Phone: +49(0) 371 531 13500
 
Date: 2018-01-20

Upoważnienie do pobrania należności z konta

 

 

Upoważnienie do pobrania należności z konta

W przeciwieństwie do zlecenia stałego upoważnienie do pobrania należności z konta zostaje udzielone w przypadku opłat, których wysokość ulega zmianie. Dobrym przykładem jest w tym wypadku rachunek telefoniczny. Odbiorcy udzielane jest upoważnienie do automatycznego pobierania należności z Państwa konta.

W przypadku porządnych oferentów nie należy obawiać się nadużyć, ale mimo wszystko zaleca się kontrolowanie wysokości rachunku i wyciągów z konta. Jeśli zauważą Państwo jakieś nieścisłości, mogą Państwo w określonym na to terminie unieważnić błędne księgowanie. O obowiązujących terminach zostaną Państwo poinformowani w instytucji kredytowej.

Tak, jak w przypadku zleceń stałych, także upoważnienia do pobierania należności mogą Państwo w każdej chwili anulować.