Technische Universität Chemnitz

Technische Universität Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz
Phone: +49(0) 371 531 13500
 
Date: 2018-01-20

Sortowanie śmieci

 

 
Study in Chemnitz
Study in Chemnitz - Important addresses
Study in Chemnitz - Questions
Study in Chemnitz - Get Started
Study in Chemnitz - Get Started
Znajdujesz się tutaj: Mieszkanie   -  Sortowanie śmieci

Segregacja śmieci w Niemczech

Sortowanie śmieci

W Niemczech przywiązuje się dużą wagę do sortowania śmieci przede wszystkim z powodów ekologicznych, ponieważ posortowane śmieci zostają wtórnie przetworzone. Segregacja śmieci jest przeprowadzana nie tylko w domach mieszkalnych czy akademikach, ale również na całym Uniwersytecie i w innych publicznych miejscach takich jak dworzec czy lotnisko. W związku z dużą ilością różnych kontenerów można się łatwo pogubić. Poniżej przedstawiamy Państwu pomocne objaśnienia.
 
 
 
 

Żółty pojemnik, żółty worek i inne

Do żółtego pojemnika lub żółtego worka trafiają wszystkie opakowania oznaczone zielonym punktem.
Są to na przykład puste puszki, plastikowe opakowania lub kartony po napojach (tertrapaki). Żółte worki otrzymuje się bezpłatnie w ratuszu lub kupuje się w supermarkecie.
 
 
 
 

Abonament radiowo-telewizyjny/GEZ

Od 1 stycznia 2013 roku ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice pobiera abonament radiowo-telewizyjny. Zastąpił on Centralę Poboru Opłat Nadawców Publicznych w Republice Federalnej Niemiec (niem. GEZ), która istniała do 31 grudnia 2012 roku. GEZ pobierała opłaty za abonament radiowo-telewizyjny od 1976 do 2012 roku. Obecnie za każde gospodarstwo domowe płaci się 17,98 euro miesięcznie. Nie liczy się przy tym rodzaj czy ilość dostępnych bądź używanych odbiorników w danym gospodarstwie domowym. Za każde kolejne mieszkanie, np. drugie mieszkanie, mieszkania dodatkowe lub mieszkania wakacyjne, płaci się kolejne 17,98 euro. A jaka regulacja obowiązuje w przypadku wspólnoty najemców mieszkania (niem. Wohngemeinschaft)? Niezależnie od ilości najemców abonament radiowo-telewizyjny płaci się tylko raz.
Osoby pobierające świadczenia socjalne, np. zasiłek dla bezrobotnych lub tzw. podstawowe zabezpieczenie dla osób bezrobotnych, jak również studenci oraz osoby uczące się zawodu, które pobierają tzw. BAföG (niemieckie stypendium socjalne dla studentów), mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za abonament, przedkładając zaświadczenie o pobieraniu świadczeń socjalnych/stypendium socjalnego.
 
 

Czynsz bez opłat eksploatacyjnych/Czynsz z opłatami eksploatacyjnymi

Czynsz bez opłat eksploatacyjnych jest czynszem netto. Określany jest on często jako tzw. „zimny czynsz” (niem. Kaltmiete). Natomiast czynsz brutto, zwany często „ciepłym czynszem” (niem. Warmmiete), zawiera wszystkie koszty eksploatacji oraz koszty ogrzewania. W ramach czynszu brutto na poczet kosztów eksploatacji pobierana jest zryczałtowana opłata eksploatacyjna. W tym przypadku nie następuje roczne rozliczenie koszów eksploatacji. Z reguły opłata eksploatacyjna nie może też zostać zwiększona. Taki przypadek musi jednak zostać objęty wcześniej umową najmu. W przypadku kosztów ogrzewania obowiązuje natomiast następująca zasada: Jeżeli zużycie przekracza normę, najemca musi liczyć się z większymi kosztami dodatkowymi.
 
 

Koszty dodatkowe

Do kosztów eksploatacji nie zalicza się kosztów administracyjnych, jak np. kosztów administracji budynku, opłat bankowych, opłat pocztowych, odsetek, opłat za telefon/Internet. Czynsz nie zawiera i nie pokrywa kosztów zużycia energii elektrycznej. Ich wysokość zależy od dostawcy energii. Sprzęty domowe powinny być objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (niem. Haftpflichtversicherung) oraz ubezpieczeniem przedmiotów wyposażenia domowego (niem. Hausratsversicherung). Z reguły mieszkania w Niemczech są oddawane w najem nieumeblowane. Wprowadzając się, należy na ogół zdeponować kaucję. Jest ona zwracana najemcy po wyprowadzeniu się i pozostawieniu mieszkania w niepogorszonym stanie.
 
 

Pojemnik na papier

Papier i tektura zbierane są w niebieskim małym lub dużym pojemniku na papier. Do tego pojemnika wrzucane są gazety, czasopisma, prospekty, książki oraz opakowania z papieru i tektury lub kartony. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej punktów, w których skupowane są papier i tektura, a pieniądze otrzymuje się tam za każdy kilogram makulatury.
 
 
 
 

Kontener na szkło

Szkło przeznaczone do recyklingu zbierane jest w kontenerach na szkło. W przypadku tych kontenerów rozróżnia się trzy kolory szkła: białe, zielone i brązowe. Należy przy tym pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze do kontenerów nie wrzuca się butelek wielokrotnego użytku względnie butelek z kaucją. Po drugie, przed wrzuceniem należy pamiętać o zdjęciu zakrętek ze słoików, gdyż te powinny trafić do żółtego pojemnika.
 
 
 
 

Butelki z kaucją/ wielokrotnego użytku

Butelki wielokrotnego użytku rozpoznaje się między innymi po tym znaku. Za butelki wielokrotnego użytku zwracana jest kaucja, dlatego nazwywane też są butelkami z kaucją. Butelki po piwie są na przykład ze szkła, ale są to jednocześnie butelki z kaucją i dlatego nie wrzuca się ich do kontenera na szkło przeznaczone do recyklingu.
 
 
 
 

Odpady organiczne

Do tego brązowego pojemnika wyrzuca się tylko i wyłącznie odpady organiczne, nadające się na kompost, czyli resztki jedzenia, owoców i warzyw, skorupki jajek, łupiny orzechów, filtry do kawy, torebki po herbacie, a także odpady ogrodowe takie jak liście i skoszona trawa. Ciecze, niedopałki oraz pieluchy nie należą do odpadów organicznych.
 
 
 
 

Pozostałe odpady

Do czarnego pojemnika na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia trafiają odpady niezawierające szkodliwych substancji, ani części składowych nadających się do powtórnego przetworzenia. Do tej kategorii zaliczają się popiół, worki z odkurzaczy, niedopałki, resztki gumowe, artykuły higieniczne, pieluchy, skóra prawdziwa oraz sztuczna.
 
 
 
 

Akumulatory i baterie

Odpady zawierające substancje szkodliwe muszą być zbierane oddzielnie, tak jak na przykład baterie i akumulatory, które zawierają substancje trujące i zbierane są w tych małych pudełkach. Takie pudełka można otrzymać w sklepach i supermarketach i tam też można je oddać, gdy są pełne, aby mogły zostać zutylizowane w prawidłowy .
 
 

Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji to koszty, które nie wchodzą w skład czynszu. Rozliczenie kosztów eksploatacji odbywa się raz w roku. Najemca pokrywa koszty eksploatacji obok czynszu, jeżeli tak przewiduje umowa najmu. Do kosztów eksploatacji z tytułu najmu można zaliczyć jedynie: podatek od nieruchomości, koszty zużytej wody, odprowadzania ścieków, windy, czyszczenia ulic/wywozu śmieci, sprzątania budynku/dezynsekcji, utrzymania ogrodu, oświetlenia, czyszczenia komina, ubezpieczeń, dozorcy, pralni oraz opłaty za anteny zbiorcze/Internet szerokopasmowy.